Volontär på arbetet

Volontär på arbetstid

 

Volontär på arbetstid är exakt som det låter. Du som arbetsgivare låter personalen lägga ner ett förutbestämt antal arbetstimmar på volontärarbete.

Det kan till exempel vara läxhjälp, spela fotboll, utöva musik eller hjälpa en organisation med en utvald kampanj.

 

Tillsammans med oss på Econtrast tar vi fram ett program över tänkbara uppgifter att lägga sin arbetstid på och vi kontaktar organisationerna och lägger upp planeringen. Dessa volontärtimmar är ett bra sätt för era medarbetare att uveckla sig själv och att stärka ert företags varumärke utåt.

 

Volontär på arbetet skall inte kosta mer än den arbetstid ni bjuder på. Det är alltså inte meningen att ni som företag skall betala den utvalda organisationen för detta projekt.

Utöver volontärtjänst kan man tänka sig en kunskaps- och skicklighetsbaserad tjänst, s k skills based, där man utför en tjänst till reducerat pris.

Econtrast AB

Grindstuvägen 11 B

724 62 Västerås

Tel : +46 729 33 77 90

E-mail: info@econtrast.se