Redovisning

Redovisning

 

Econtrast utför löpande redovisning. Detta sker antingen på plats hos er eller på vårt kontor på Jakobsberg.

 

Vi utför följande tjänster inom redovisning:

  • registrering av verifikationer
  • registrering av leverantörsfakturor
  • fakturering
  • underlag och inlämning av skattedeklaration (månad/kvartal/år)
  • månadsrapporter
  • sammanställning och svar på förfrågningar från Skatteverket
  • utredning av differenser i den löpande redovisningen

 

Vi hjälper till vid uppstart av redovisningen för ditt företag och erbjuder en enkel utbildning i redovisningens grunder. Vi erbjuder också att vara en extra resurs vid högre arbetsbelastning.

 

Vi fakturerar månadsvis för det arbete som lagts ner.

 

För frågor kring offert, pris etc kontaktar du Ulrika på tel. 0729-33 77 90 eller via e-post: ulrika@econtrast.se

Econtrast AB

Grindstuvägen 11 B

724 62 Västerås

Tel : +46 729 33 77 90

E-mail: info@econtrast.se