företagens ansvar i samhället

Hållbart företagande

Begreppet CSR – Corporate Social Responsibility – företagens ansvar i samhället. Vad kan ditt företag göra?

Vad är CSR?Börja direkt

Hållbart företagande

Det finns enkla saker att göra direkt!

Begreppet CSR – Corporate Social Responsibility – företagens ansvar i samhället. Det hållbara företagandet är långsiktigt och handlar i grund och botten om tre områden. För att nå framgång måste man implementera samtliga tre områden i sin dagliga verksamhet.

Förbrukningsmaterial

Byt till LED-lampor med rörelsedetektorer på kontoret eller i era verksamheter, börja skriva ut dubbelsidigt och använd pappersresurserna optimalt. Återvinn era toner och köp miljövänliga papper och kuvert.

Företagsbilar

Se till att företagsbilarna är hybridbilar, eller byt till elbilar. Utvecklingen av elbilar har kommit långt idag och det finns en mängd märken att välja på. Se igenom vilka behov ni har i företaget.

Tjänstecyklar

Tjänstecyklar till personalen. Detta är ett mycket bra komplement om ert kontor ligger centralt och ni oftast rör er i närområdet. Det finns en mängd cyklar med olika sorters förvaringslösningar. t.ex. paketlådor fram och bak eller cykelkärror.

Fikarummet

I fikarummet kan ni byta kaffe, te och frukt till Fairtrade-och ekologiskt märkt. Presenter som köps och ges bort inom företaget kan vara etiskt märkta alternativt ge bort en gåva genom några av organisationerna som gör skillnad ute i världen, t.ex. Barnfonden eller Läkare utan gränser.

Krav på leverantörer

Ställ krav på era leverantörer och underleverantörer! Uppfyller de kraven för schysst producerade varor? Tillverkas era varor i länder med utbredd fattigdom och korruption finns alla anledningar att kontrollera era leverantörer noga. Ställ krav vid upphandling och inköp.

Investeringar

Investerar ni pengar i fonder och aktier? Ställ krav även där och se inte bara till avkastningen som fonderna eller aktierna ger.

Lokalsamhället

Glöm inte att återinvestera i lokalsamhället. Det kan vara bidrag till organisationer som Stadsmissionen, det lokala fotbolls- eller hockeylaget, ungdomsidrott, musikkår etc.

Hållbart företagande

CSR: Corporate Social Responsibility

Begreppet CSR – Corporate Social Responsibility – företagens ansvar i samhället. Det hållbara företagandet är långsiktigt och handlar i grund och botten om tre områden. För att nå framgång måste man implementera samtliga tre områden i sin dagliga verksamhet.

Ekonomiskt ansvarstagande

När det gäller det ekonomiska ansvarstagandet så handlar det om att framgångsrikt driva företaget så man tjänar så mycket pengar som möjligt. Detta ger en finansiell trygghet inför aktieägare, där investerade pengar ger avkastning, men också för företagets framtida satsningar.

Miljömässigt ansvarstagande

Det miljömässiga ansvarstagandet handlar om långsiktig och hållbar affärsverksamhet som gör en positiv inverkan på vår globala värld.

Socialt ansvarstagande

Det sociala ansvarstagandet handlar om att vara en god medspelare i samhället. Företaget skall inta en schysst hållning gentemot sina anställda, leverantörer och kunder. Hela vägen ner i kedjan.

Kontakta oss

1 + 3 =

Econtrast AB
Grindstuvägen 11 B
724 62 Västerås

Telefon: 0729-33 77 90

ulrika [a] econtrast.se