Tjänster

Lönehantering

Econtrast utför löpande redovisning och lönehantering. Detta sker antingen på plats hos er eller på vårt kontor på Jakobsberg.

Välj oss

Econtrast AB – det lilla företaget med det stora engagemanget!

Lön och personal

Har ni timanställda eller personal med månadslön? Behöver ni en personalhandbok eller t.ex. jämställdhets- eller HBTQ-policys i ditt företag? Econtrast hjälper till att upprätta de dokument och listor ni behöver snabbt och enkelt.

Lön

Vi hjälper till med enkla lönebesked och banklistor för personal med månads- och/eller timlön. Det vi behöver för att starta upp lönehanteringen är anställningsavtalen och era fackliga avtal.

Vi hjälper till med följande inom lönehanteringen:

 • upprättar lönebesked och banklistor
 • upprättar skattedeklaration för arbetsgivaravgift och avdragen skatt
 • upprättar kontrolluppgifter
 • Fora-rapportering (löpande och/eller årsvis)
 • Rapportering till övriga, t.ex. Collectum, statistik
 • utformar reseräkning och utläggsrapporter
 • semesterårsavslut
 • slutlöner

 

 

Vi kommer överens om vilken dag i månaden vi behöver era attesterade tidrapporter samt när ni senast behöver underlagen för utbetalning.

Personal 

Vi hjälper till med följande inom området personal:

 • skräddarsyr en personalhandbok enligt era värderingar och avtal
 • anställningsavtal
 • genomför projektet ”volontär på arbetet” (se mer på sidan ”CSR-vad kan ditt företag göra?”)
 • ta fram policys, t.ex. jämställdhet, HBTQ
 • effektiv tidsredovisning

Kontakta oss

6 + 7 =

Econtrast AB
Grindstuvägen 11 B
724 62 Västerås

Telefon: 0729-33 77 90

ulrika [a] econtrast.se