Tjänster

Redovisning

Econtrast utför löpande redovisning. Detta sker antingen på plats hos er eller på vårt kontor på Jakobsberg.

Välj oss

Econtrast AB – det lilla företaget med det stora engagemanget!

Vi utför följande tjänster inom redovisning:

  • registrering av verifikationer
  • registrering av leverantörsfakturor
  • fakturering
  • underlag och inlämning av skattedeklaration (månad/kvartal/år)
  • månadsrapporter
  • sammanställning och svar på förfrågningar från Skatteverket
  • utredning av differenser i den löpande redovisningen

Vi hjälper till vid uppstart av redovisningen för ditt företag och erbjuder en enkel utbildning i redovisningens grunder. Vi erbjuder också att vara en extra resurs vid högre arbetsbelastning.

Vi fakturerar månadsvis för det arbete som lagts ner.

Kontakta oss

11 + 15 =

Econtrast AB
Grindstuvägen 11 B
724 62 Västerås

Telefon: 0729-33 77 90

ulrika [a] econtrast.se