Dokument och styrning

Har du koll på vilka dokument du måste ha enligt lag? Vi hjälper dig att identifiera behov, ta fram policyer från grunden, uppdatera eller utveckla befintliga policyer samt föreslå vilka övriga styrdokument som kan stärka just er verksamhet.

Vi är alltid redo att hjälpa till

Tveka inte att kontakta oss

Econtrast AB – det lilla företaget med det stora engagemanget!

Med hjälp av olika styrdokument och policyer kan du enkelt förbättra och behålla en god arbetsmiljö för såväl ledning som anställda och kunder. Genom att vara tydlig och transparent blir det enklare för alla att veta hur man ska hantera olika situationer som uppstår i det dagliga arbetet.

Även om upprättandet av vissa policyer är lagstadgade så är policyen i sig inte juridiskt bindande. Den är en avsiktsförklaring som styr beslut, oavsett om det gäller styrelsen, chefer och VD eller anställda, eller om den är till för att nå uppsatta mål. Man kan säga att en policy berättar vilka grundprinciper, intention och värdegrund som företaget har och vill efterleva.

Det som styr vilka policyer som just ditt företag behöver grundar sig på antalet anställda. Även om du inte har några anställda utöver dig själv som ägare så behöver du identifiera vilka dokument som är nödvändiga och vilka du faktiskt redan har.

Tillsammans tar vi fram de dokument som behövs. Använd dem sedan i den dagliga kommunikationen, både internt och externt, och vinn fördelar på ett effektivt dokumentarbete.

“Econtrast AB har varit en oumbärlig partner för mig och mitt företag när det kommer till redovisning och administrativa behov. Det dedikerade engagemanget och den personliga servicen de erbjuder har verkligen överträffat mina förväntningar. Jag är extremt nöjd med mitt beslut att ha dem som vår redovisningspartner. Ulrika och Econtrast, underlättar mitt arbete att driva företag. Jag rekommenderar dem alla dagar i veckan. ” Henrik Ek VD Dencon foods AB
Tjänster
Kontakt
Besök oss

Grindstuvägen 11B, Västerås

Ring oss

072-933 77 90

Maila oss

ulrika@econtrast.se

optimera din verksamhet idag

Boka ett första möte

Fyll i all information så kommer vi kontaka dig så fort som möjligt.